Thông báo chào giá
Thứ tư, 21/12/2022 - 02:38 PM
Thông báo: Về việc mời báo giá Hóa chất sinh hóa, huyết học
Thứ tư, 21/12/2022 - 10:36 AM
Thông báo: Về việc mời báo giá hóa chất sử dụng cho chương trình ngoại kiểm tra chất lượng xét nghiệm Huyết học
Thứ sáu, 09/12/2022 - 10:39 AM
THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Về việc mời khảo sát và báo giá sửa mái nhà xe cán bộ nhân viên
Thứ sáu, 18/11/2022 - 10:48 AM
THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Về việc mời báo giá hàng bồi dưỡng độc hại hiện vật
Thứ sáu, 21/10/2022 - 02:43 PM
Thông báo: Về việc mời báo giá may bảo hộ lao động
Thứ sáu, 07/10/2022 - 10:32 AM
Mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy vận chuyển bệnh nhân
Thứ sáu, 09/09/2022 - 04:10 PM
Thông báo: Về việc mời báo giá hàng bồi dưỡng độc hại hiện vật
Thứ năm, 18/08/2022 - 04:30 PM
Về việc mời báo giá cắt tỉa, chặt hạ cây xanh
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com