Thông báo chào giá

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Về việc mời báo giá hàng bồi dưỡng độc hại hiện vật

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: Về việc mời báo giá hàng bồi dưỡng độc hại hiện vật

Các bài viết khác
Thông báo (03/08/2022)
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com