Tuyển dụng

QUYẾT ĐỊNH: Về việc Ban hành quy trình tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Tâm thần

QUYẾT ĐỊNH: Về việc Ban hành quy trình tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Tâm thần

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com