Nhiệm vụ trọng tâm các năm
Thứ ba, 12/04/2022 - 02:26 PM
Nhiệm vụ 01: Xây dựng hoàn thiện hệ thống triển khai công tác khám chữa bệnh trực tuyến có thu phí tại Khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng (gọi tắt Telemedicine). Nhiệm vụ 02: Hoàn chỉnh hệ thống tâm lý lâm sàng trong bệnh viện. Nhiệm vụ 03: Củng cố phát triển hệ thống dược lâm sàng bệnh viện: Xây dựng hoàn thiện tài liệu tương tác thuốc và bình bệnh án tương tác thuốc.
Thứ bảy, 20/03/2021 - 03:01 PM
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Thứ tư, 01/01/2020 - 02:53 PM
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com