Thi đua - Khen thưởng
Thứ ba, 08/02/2022 - 10:02 PM
Sáng kiến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng: Ứng dụng khám chữa bệnh tư vấn điều trị trực tuyến khẩn cấp cho người dân có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19
Thứ sáu, 14/01/2022 - 04:23 PM
Quyết định Về việc khen thưởng nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021
Thứ ba, 14/12/2021 - 05:50 PM
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thứ sáu, 26/11/2021 - 11:18 PM
Công nhận sáng kiến Sở y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021
Thứ năm, 25/11/2021 - 10:42 PM
QUYẾT ĐỊNH: Về việc công nhận sáng kiến Sở Y Tế thành phố Đà Nẵng năm 2021
Thứ tư, 20/10/2021 - 09:21 PM
QUYẾT ĐỊNHVề việc khen thưởng các cá nhân thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa họcvà Sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 ...
Thứ tư, 20/10/2021 - 09:19 PM
QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòngchống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 ...
Thứ ba, 19/10/2021 - 10:42 PM
QUYẾT ĐỊNH: Về việc chi hỗ trợ các khoa phòng tham gia cuộc thi tuyên truyền chủ đề Ngày Sức khỏe Tâm thần Thế giới năm 2021
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com