Thi đua - Khen thưởng
Thứ sáu, 16/07/2021 - 09:23 AM
Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc trong việc thực hiệnNghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 29, Chỉ thị 05trong 6 tháng đầu năm 2021 ...
Thứ sáu, 16/07/2021 - 09:09 AM
Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc trong việc thực hiệnnhiệm vụ trọng tâm số 2 trong 6 tháng đầu năm 2021 ...
Thứ sáu, 16/07/2021 - 09:07 AM
Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc trong việc thực hiệnnhiệm vụ trọng tâm số 3 trong 6 tháng đầu năm 2021 ...
Thứ tư, 07/07/2021 - 04:03 PM
Khen thưởng thực hiện tốt công tác Cải cách hành chính, Văn thư lưu trữ và “Xanh - Sạch - Đẹp” tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng6 tháng đầu năm 2021 ...
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com