Thi đua - Khen thưởng
Thứ năm, 30/09/2021 - 02:35 PM
XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN NĂM 2021
Thứ năm, 30/09/2021 - 02:32 PM
Công nhận Sáng kiến tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng năm 2021
Thứ tư, 01/09/2021 - 02:59 PM
DANH SÁCH ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG CÔNGTÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ...
Thứ tư, 01/09/2021 - 02:12 PM
QUYẾT ĐỊNH: Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Thứ hai, 30/08/2021 - 01:50 PM
Đề xuất khen thưởng thành tích trong công tácphòng, chống dịch Covid-19 ...
Thứ năm, 29/07/2021 - 09:27 AM
Xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệthành phố Đà Nẵng ...
Thứ ba, 27/07/2021 - 09:25 AM
Khen thưởng tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong việc thựchiện nhiệm vụ trọng tâm số 1 năm 2021 ...
Thứ sáu, 16/07/2021 - 09:24 AM
Khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com