Thi đua - Khen thưởng

Quyết định về việc công nhận sáng kiến có tác dụng, ảnh hưởng đối với thành phố Đà Nẵng

Sáng kiến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng: Ứng dụng khám chữa bệnh tư vấn điều trị trực tuyến khẩn cấp cho người dân có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong đại dịch COVID-19

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com