Thi đua - Khen thưởng

Quyết định về việc công nhận sáng kiến Sở y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021

Công nhận sáng kiến Sở y tế thành phố Đà Nẵng năm 2021

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com