Thông tin - Thông báo
Thứ ba, 13/12/2022 - 02:22 PM
QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng năm 2022
Thứ tư, 23/11/2022 - 03:05 PM
Tập huấn ‘’Nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức cho cán bộ viên chức và người lao động năm 2022”
Thứ ba, 15/11/2022 - 03:07 PM
THÔNG BÁO: Về việc triển khai chính thức mô đun tương tác thuốc tích hợp trên phần mềm FPT HIS
Thứ hai, 07/11/2022 - 03:23 PM
THÔNG BÁO: Về việc sử dụng nền tảng kỹ năng trực tuyến mở đại trà (MOOCS) để đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số và các chuyên đề khác
Thứ ba, 06/09/2022 - 04:21 PM
Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động thành phố Đà Nẵng năm 2022.
Thứ năm, 01/09/2022 - 02:10 PM
Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng năm 2022
Thứ năm, 25/08/2022 - 10:20 AM
THÔNG BÁO: Về việc nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com