Thông tin - Thông báo

QUYẾT ĐỊNH: Ban hành quy trình tuyển dụng viên chức của bệnh viện tâm thần

Ban hành quy trình tuyển dụng viên chức của bệnh viện tâm thần

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com