Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện
Thứ ba, 14/12/2021 - 10:55 AM
BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021
Thứ hai, 13/12/2021 - 07:42 AM
Thông báo và phân công nhóm về kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2021.
Thứ hai, 29/11/2021 - 10:14 AM
Tập huấn 5S
Thứ ba, 23/11/2021 - 04:11 PM
BÁO CÁO Kết quả thực hiện chỉ số chất lượng năm 2021
Thứ ba, 23/11/2021 - 04:03 PM
Tập huấn phương pháp 5S, cải cách hành chính và văn thư lưu trữ năm 2021
Thứ sáu, 05/11/2021 - 03:32 PM
Kết quả thực hiện Đề án Cải tiến chất lượng khoa, phòng năm 2021
Thứ tư, 22/09/2021 - 02:00 PM
Hướng dẫn việc ra vào thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Thứ năm, 12/08/2021 - 09:55 AM
BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN VỆ SINH BỀ MẶTPHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ...
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com