Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện
Thứ ba, 16/08/2022 - 03:57 PM
TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ
Thứ tư, 03/08/2022 - 02:39 PM
Kết quả kiểm tra việc thực hiện 5S và “Xanh - Sạch - Đẹp” tại các khoa/phòng 6 tháng đầu năm 2022
Thứ năm, 14/07/2022 - 10:25 AM
KẾ HOẠCH: Tập huấn về an toàn người bệnh, đảm bảo xác định chính xácngười bệnh khi cung cấp dịch vụ ...
Thứ ba, 12/07/2022 - 03:09 PM
BÁO CÁO: Kết quả thực hiện chỉ số chất lượng 6 tháng đầu năm 2022
Thứ ba, 12/07/2022 - 10:22 AM
BÁO CÁO: Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2022
Thứ ba, 14/12/2021 - 05:55 PM
BÁO CÁO Kết quả tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2021
Thứ hai, 13/12/2021 - 02:42 PM
Thông báo và phân công nhóm về kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2021.
Thứ hai, 29/11/2021 - 05:14 PM
Tập huấn 5S
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com