Phòng chống dịch bệnh chủng virus CORONA mới - COVID 19

Chương trình tư vấn trực tuyến cho người dân có vấn đề tâm lý khẩn cấp trong giai đoạn đại dịch Covid-19

Tư vấn trực tuyến cho người dân có vấn đề tâm lý khẩn cấp trong giai đoạn đại dịch Covid-19

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com