Tin tức chuyên ngành

THÔNG BÁO: Về việc xét nghiệm thu đề tài nguyên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

THÔNG BÁO: Về việc xét nghiệm thu đề tài nguyên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com