CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN Y KHOA NĂM 5

RỐI LOẠN TƯ DUY

Đánh giá tư duy thông qua đánh giá hình thức tư duy và nội dung tư duy

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com