CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN Y KHOA NĂM 5

RỐI LOẠN CẢM GIÁC, TRI GIÁC

Các triệu chứng rối loạn cảm giác, tri giác gặp trong nhiều rối loạn tâm thần khác nhau; ảo giác trong loạn thần đến tăng cảm giác trong những lúc tâm lý căng thẳng..

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com