CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SINH VIÊN Y KHOA NĂM 5

ĐẠI CƯƠNG VỀ TÂM THẦN HỌC

Lịch sử ngành Tâm thần học
Vai trò của bác sĩ chuyên khoa Tâm thần

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com