Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến: "Mô hình sinh hoạt và bảo vệ môi trường biển của bệnh nhân tâm thần ở khu vực quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng"

Người thực hiện: BS. Phan Minh Hải

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com