Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm

Kế hoạch Khảo sát, đánh giá hiệu quả áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng năm 2022

Khảo sát, đánh giá hiệu quả áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng năm 2022

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com