Các đề tài nghiên cứu khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021

Đánh giá hiện quả giáo dục tâm lý và kỹ năng nhóm cho phụ huynh có con bị bệnh tự kỷ được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com