Các đề tài nghiên cứu khoa học

Sáng kiến và giải pháp của Bệnh viện Tâm thần năm 2021

Sáng kiến và giải pháp của Bệnh viện Tâm thần năm 2021

GIẢI PHÁP: Cải tiến phương pháp kỹ thuật cố định người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng


GIẢI PHÁP: Tích hợp Mô Đun quản lý văn phòng phẩm vào phần mềm FPT HIS tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng


GIẢI PHÁP: Ứng dụng chữ ký số trả kết quả xét nghiệm tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng


GIẢI PHÁP: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc hướng dẫn chăm sóc sức khỏe tâm thần và định hướng điều trị cho người dân trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng


GIẢI PHÁP: Ứng dụng khám chữa bệnh tư vấn điều trị trực tuyến cho người dân có vấn đề về sức khỏe tâm thần trong đại dịch covid-19 của Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng


GIẢI PHÁP: Xây dựng mô hình kế hoạch xuất viện cho bệnh nhân điều trị tự nguyện tại khoa cai nghiện chất và điều trị bắt buộc

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com