Liên hệ

BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Phone: 0236.3.842.326  
Website: www.benhvientamthan.danang.gov.vn
Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com

 
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com