Cơ cấu tổ chức bệnh viện
Cơ cấu bệnh viện

BAN GIÁM ĐỐC

Họ và tên Chức vụ ĐTCQ ĐTDĐ
Lâm Tứ Trung Giám đốc 0236.3841906 0905123410
Trần Nguyên Ngọc Phó giám đốc 0236.3842326 0905187506
Trần Văn Mau Phó giám đốc 0236.3842326 0905145892

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Họ và tên Chức vụ ĐTDĐ
Đỗ Cửu Chủ tịch công đoàn, Trưởng khoa Dược 0914233042

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC BỆNH VIỆN

Phòng kế hoạch tổng hợp
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phan Hữu Hảo Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp 0236.3740193
Đàm Văn Đức Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp 0943493235
Phòng Tổ chức hành chính
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phan Thị Tuyết Trưởng phòng Tổ chức hành chính 0236.3842026
Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phạm Thị Nga Trưởng phòng QLCLBV 0905558657
Phòng Điều dưỡng
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phạm Thị Phúc Trưởng phòng Điều dưỡng 0905174451
Nguyễn Năm Phó trưởng phòng Điều dưỡng 0983119450
Phòng Kế toán tài chính
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Đặng Công Văn Trưởng phòng KTTC 0905843909
Nguyễn Thị Vui Phó trưởng phòng KTTC 0983673717
Phòng CĐT-QLSKTTCĐ
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Trần Thiện Thanh Trưởng phòng CĐT-QLSKTTCĐ 0914135140
Khoa Dược
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Đỗ Cửu Trưởng khoa Dược 0914233042
Phan Thị Mai Phó trưởng khoa Dược 0934884711
Nguyễn Thị Thùy Trang Phó trưởng khoa Dược 0912467816
Khoa Khám bệnh cấp cứu
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Hữu Việt Trưởng khoa Khám bệnh cấp cứu 0905211537
Ngô Thị Nhị Phó trưởng khoa Khám bệnh cấp cứu 0937200770
Võ Thị Minh Nguyệt Điều dưỡng trưởng khoa Khám bệnh cấp cứu 0914889065
Khoa Tâm thần trẻ em
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Trần Thị Hải Vân Trưởng khoa Tâm thần trẻ em 0905898268
Tống Thị Luyến Phó trưởng khoa Tâm thần trẻ em 0983457471
Hồ Nguyễn Chí Long Phó trưởng khoa Tâm thần trẻ em 0772503063
Lê Thị Bạch Lê Điều dưỡng trưởng khoa Tâm thần trẻ em 0906535052
Khoa Phục hồi chức năng
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Lê Văn Nguyên Trưởng khoa Phục hồi chức năng 0914132382
Phan Minh Hải Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng 0905464181
Nguyễn Thị Thu Ba Điều dưỡng trưởng khoa Phục hồi chức năng 0905059918
Khoa Cấp tính nam
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Đỗ Văn Thanh Luân Trưởng khoa Cấp tính nam 0903596349
Nguyễn Bá Lân Phó trưởng khoa Cấp tính nam 0914085048
Hồ Văn Dương Điều dưỡng trưởng khoa Cấp tính nam 0905312098
Khoa Cấp tính nữ
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Cửu Thanh Trưởng khoa Cấp tính nữ 0914112443
Phan Thị Phương Quỳnh Phó trưởng khoa Cấp tính nữ 0983010134
Trương Thị Cẩm Oanh Điều dưỡng trưởng khoa Cấp tính nữ 0935656003
Khoa CNC&ĐTBB
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phạm Tú Trưởng khoa CNC&ĐTBB 0905208853
Lại Thị Thùy Nga Phó trưởng khoa CNC&ĐTBB 0984919275
Thi Lý Bình Điều dưỡng trưởng khoa CNC&ĐTBB 0935178567
Khoa XN-TDCĐHA
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Bùi Văn Hương Trưởng khoa XN-TDCĐHA 0905194258
Hồ Thị Thuần Điều dưỡng trưởng khoa XN-TDCĐHA 0365084232
Khoa KSNK
Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Bùi Thị Anh Thư Trưởng khoa KSNK 0935283183
Lê Thị Thu Phương Điều dưỡng trưởng khoa KSNK 0989887202
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com