SỨC KHỎE TÂM THẦN TRƯỜNG HỌC

Bài 2 VƯỢT QUA LO ÂU

Lo âu là phản ứng bình thường khi bạn đối diện với tình huống khó khăn mà bạn muốn vượt qua.
Lo âu giúp bạn cố gắng thực hiện tốt công việc để vươt qua khó khăn

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com