DƯỢC LÂM SÀNG
Thứ hai, 25/07/2022 - 09:55 AM
Dịch từ sách: Stockley’s Drug Interactions A source book of interactions, their mechanisms, clinical importanceand management Eighth edition
Thứ hai, 25/07/2022 - 09:28 AM
Dịch từ sách: Stockley’s Drug Interactions A source book of interactions, their mechanisms, clinical importanceand management Eighth edition
Thứ sáu, 17/12/2021 - 03:52 PM
Dược lý lâm sàng có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân
Thứ sáu, 17/12/2021 - 03:49 PM
Kiến thức về dược động học rất quan trọng trong vieecj kê đơn thuốc cho bệnh nhân
Thứ sáu, 17/12/2021 - 03:43 PM
kiến thức dược lực học rất quan trọng trong việc kê đơn thuốc cho bệnh nhân
Thứ năm, 25/11/2021 - 10:45 PM
Vấn đề tuân thủ của bệnh nhân Tâm thần phân liệt
Thứ năm, 24/06/2021 - 11:17 PM
Dược lý các chống loạn thần cụ thể (P3)
Thứ năm, 24/06/2021 - 11:16 PM
Dược lý các chống loạn thần cụ thể (P2)
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com