DƯỢC LÂM SÀNG

Tương tác thuốc của Stockley (tiếp theo phần 2)

Dịch từ sách: Stockley’s Drug Interactions A source book of interactions, their mechanisms, clinical importanceand management Eighth edition

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com