Văn bản chỉ đạo điều hành
Thứ sáu, 14/01/2022 - 03:11 PM
Kết luận nội dung cuộc họp giao ban cấp II ngày 14/01/2022
Thứ năm, 13/01/2022 - 03:09 PM
Kết luận nội dung cuộc họp giao ban cấp II ngày 13/01/2022
Thứ tư, 12/01/2022 - 02:52 PM
Kết luận nội dung cuộc họp giao ban cấp II ngày 12/01/2022
Thứ năm, 30/12/2021 - 10:21 AM
Công văn về việc chấn chỉnh trong công tác quản lý số liệu Báo cáo trên phần mềm quản lý bệnh viện (FPT HIS)
Thứ ba, 28/12/2021 - 08:14 AM
Thông tư Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử
Thứ tư, 15/12/2021 - 09:39 AM
THÔNG BÁO: Về việc ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Thứ ba, 07/12/2021 - 04:02 PM
KẾ HOẠCH: Xây dựng và Phát triển tổng thể bệnh viện năm 2021
Thứ ba, 23/11/2021 - 04:09 PM
KẾ HOẠCH Ứng phó khi có dịch bệnh COVID-19 xảy ra trong Bệnh viện
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com