Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện
Thứ sáu, 05/02/2021 - 08:08 AM
Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2020
Thứ năm, 04/02/2021 - 08:32 AM
Báo cáo Kết quà thực hiện đề án cải tiến chất lượng tại khoa, phòng năm 2020
Thứ ba, 22/12/2020 - 10:38 AM
Báo cáo đánh giá thực trạng phòng ngừa các sự cố, sai sót chuyên môn và biện pháp khắc phục tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng năm 2020
Thứ hai, 07/12/2020 - 10:51 AM
Quyết định về việc ban hành quy trình tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Tâm thần
Chủ nhật, 06/12/2020 - 10:47 AM
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ số chất lượng năm 2020
Thứ tư, 02/12/2020 - 03:46 PM
Báo cáo kết quả thực hiện 5s kho cơ số tại các Khoa lâm sàng Bệnh Viện Tâm Thần Đà Nẵng
Chủ nhật, 25/10/2020 - 06:33 AM
Tập huấn hướng dẫn thực hành phương pháp 5s
Chủ nhật, 20/09/2020 - 04:08 PM
Chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2020
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com