Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện

Thông báo triển khai thực hiện danh mục chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2020

Thông báo triển khai thực hiện danh mục chỉ số chất lượng bệnh viện năm 2020

Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com