Tin tức bệnh viện
Thứ ba, 13/03/2018 - 03:57 PM
Thực hiện công văn số 256/SYT-NVY ngày 02/02/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Ngày 06/03/2018, Hội đồng khoa học Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã tổ chức họp thông qua đề cương các đề tài NCKH của bệnh viện năm 2018 (có danh sách kèm theo).
Thứ tư, 07/02/2018 - 03:29 PM
- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3, khoá 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PCTN, Luật PCTN và các văn bản mới ban hành. - Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SYT, ngày 17/01/2018 của Sở Y tế thành phố về Công tác PCTN năm 2018.
Thứ tư, 07/02/2018 - 02:45 PM
Căn cứ kế hoạch số 121/KH-SYT ngày 18/01/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác CCHC năm 2018, Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018 với các nội dung sau:
Thứ tư, 07/02/2018 - 02:38 PM
Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SYT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Sở Y tế thành phó Đà Nằng về công tác truyền thông CCHC năm 2018, Bệnh viện Tâm thần Đà Nằng xây dựng Ke hoạch truyền thông CCHC năm 2018 như sau:
Thứ năm, 01/02/2018 - 06:05 PM
Thực hiên công văn 207/SYT-TCCB ngày 30 tháng 01 năm 2018, về việc ký kết họp đồng lao động . Bệnh viện Tâm thần thành phổ Đà Nằng thông báo hợp đồng các vị trí
Chủ nhật, 28/01/2018 - 09:31 AM
Ngày 05/01/2018 Bệnh viện Tâm thần tiến hành Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2018. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, toàn thế cán bộ, viên chức, người lao động bệnh viện đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:
Thứ bảy, 06/01/2018 - 09:27 AM
Hằng năm bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng xét bình chọn cá nhân tiêu biểu để đề xuất tặng giải thưởng " TỎA SÁNG ÁO BLOUSE TRẮNG"
Thứ bảy, 06/01/2018 - 09:17 AM
Năm 2017 Bệnh viện Tâm thần Đà Nằng đăng ký ba nhiệm vụ trọng tâm với Sở Y tế thành phố. Nay bệnh viện xin báo cáo kết quả thực hiện
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com