Tin tức bệnh viện
Thứ tư, 28/12/2016 - 02:57 AM
Giá các dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
Thứ tư, 28/12/2016 - 02:54 AM
Giá vật tư y tế của bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
Thứ tư, 28/12/2016 - 02:44 AM
Bảng giá thuốc được sử dụng tại bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng
Thứ bảy, 19/11/2016 - 04:42 PM
Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng thi tuyển 21 viên chức năm 2016
Thứ ba, 15/11/2016 - 09:14 AM
Thực hiện Chỉ thị 29/CT–TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng; Thực hiện Công văn hướng dẫn số 511/SYT-TCCB ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 29-CT/TU và chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU năm 2016
Thứ ba, 15/11/2016 - 09:09 AM
1. Mục đích - Triển khai thực hiện 3 thành công nhiệm vụ trọng tâm mà bệnh viện đã đăng ký với Sở Y tế thành phố. - Vận động trí tuệ và sức lực của tập thể để hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Thứ ba, 15/11/2016 - 09:02 AM
Mục đích - Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3, Khoá 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác phòng chống tham nhũng, Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản mới ban hành. - Thực hiện Kế hoạch số 370/KH-SYT, ngày 01/03/2016 của Sở Y tế thành phố về Công tác phòng chống tham nhũng năm 2016.
Thứ tư, 15/06/2016 - 02:14 AM
Để tổ chức ngày hội kỷ niệm 40 năm thành lập bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng có kết quả tốt đẹp, bệnh viện đã có kế hoạch hành động
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com