Tin tức bệnh viện
Thứ hai, 07/12/2015 - 08:43 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BVTT ngày14 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) ...
Thứ hai, 07/12/2015 - 08:42 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số69/QĐ-BVTT ngày 14tháng02năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) ...
Thứ hai, 07/12/2015 - 08:40 AM
(Ban hành kèm theo Quyết định số67/QĐ-BVTT ngày13 tháng02năm 2015 của Giám đốc Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng) ...
Thứ sáu, 13/11/2015 - 03:14 PM
Trong năm 2015 Chi Đoàn Thanh niên CSHCM bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã tham gia nhiều hoạt động và đạt được nhiều thành tích tốt đẹp
Thứ năm, 15/10/2015 - 04:03 AM
Thứ năm, 05/02/2015 - 09:52 PM
Được sự thống nhất của Chi bộ và Ban giám đốc Bệnh viện, BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần xây dựng kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân năm 2015 với các nội dung cụ thể như sau:
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com