Tin tức bệnh viện
Thứ năm, 23/08/2018 - 07:33 PM
Khoa khám bệnh - Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng còn có tên goi Khoa khám bệnh - Cấp cứu được thành lập ngày 30/4/2005.
Thứ năm, 23/08/2018 - 04:56 PM
Hoà cùng với không khí hào hùng chung trên cả nước của những ngày tháng 8 và Quốc Khánh 2/9 bất diệt, công đoàn BVTT Đà Nẵng tổ chức cuộc thi viết về chủ đề “Niềm tự hào của mỗi khoa phòng”. Hôm nay, tôi xin đại diện phòng Kế toán kính gửi đến Ban giám đốc cũng như toàn thể CBCNV ở đây đôi lời về nơi tôi công tác.
Thứ năm, 23/08/2018 - 04:53 PM
Khoa XN – CĐHA được thành lập ngày 30/9/2005. Hiện tại có 13 CBNV (1BSCKI, 2 cử nhân xét nghiệm, 1 cử nhân ĐD, 6 ĐD, 3 KTV)
Thứ năm, 23/08/2018 - 04:48 PM
 Nếu bạn hỏi: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa nào? = Chúng tôi trả lời: Đó là Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn!
Thứ năm, 23/08/2018 - 04:35 PM
Nhân dịp lễ kỷ niệm 73 Năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9, được sự chỉ đạo của Đảng ủy bộ phận và Ban giám đốc; BCH Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng với những nội dung sau:
Thứ ba, 13/03/2018 - 03:57 PM
Thực hiện công văn số 256/SYT-NVY ngày 02/02/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, Ngày 06/03/2018, Hội đồng khoa học Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã tổ chức họp thông qua đề cương các đề tài NCKH của bệnh viện năm 2018 (có danh sách kèm theo).
Thứ tư, 07/02/2018 - 03:29 PM
- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3, khoá 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác PCTN, Luật PCTN và các văn bản mới ban hành. - Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SYT, ngày 17/01/2018 của Sở Y tế thành phố về Công tác PCTN năm 2018.
Thứ tư, 07/02/2018 - 02:45 PM
Căn cứ kế hoạch số 121/KH-SYT ngày 18/01/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác CCHC năm 2018, Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018 với các nội dung sau:
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com