Tin tức bệnh viện
Thứ tư, 13/12/2017 - 10:43 PM
BÁO CÁO Về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 04:12 PM
KẾ HOẠCH Về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:59 PM
BÁO CÁO Về tình hình thực hiện chỉ thị số 29-CT/TU năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:55 PM
BÁO CÁO Về kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:48 PM
BÁO CÁO Về kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:40 PM
KẾ HOẠCH Về công tác cải cách hành chính của Bệnh viện Tâm thần năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:35 PM
3 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:30 PM
Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng lập kế hoạch thực hiện "4 AN"
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com