Tin tức bệnh viện
Thứ ba, 03/01/2017 - 03:31 AM
Kết quả xét duyệt hồ sơ thi tuyển viên chức tại bệnh viện tâm Thần Đà Nẵng năm 2016
Thứ ba, 03/01/2017 - 03:24 AM
Để đáp ứng được nguồn lao động của bệnh viện, bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng sẽ ký kết lao động với một số vị trí việc làm
Thứ tư, 28/12/2016 - 02:57 AM
Giá các dịch vụ kỹ thuật tại bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
Thứ tư, 28/12/2016 - 02:54 AM
Giá vật tư y tế của bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
Thứ tư, 28/12/2016 - 02:44 AM
Bảng giá thuốc được sử dụng tại bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng
Thứ bảy, 19/11/2016 - 04:42 PM
Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng thi tuyển 21 viên chức năm 2016
Thứ ba, 15/11/2016 - 09:14 AM
Thực hiện Chỉ thị 29/CT–TU ngày 06/11/2013 của Ban thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng; Thực hiện Công văn hướng dẫn số 511/SYT-TCCB ngày 25 tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 29-CT/TU và chỉ thị 03/CT-UBND năm 2016, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 29/CT-TU năm 2016
Thứ ba, 15/11/2016 - 09:09 AM
1. Mục đích - Triển khai thực hiện 3 thành công nhiệm vụ trọng tâm mà bệnh viện đã đăng ký với Sở Y tế thành phố. - Vận động trí tuệ và sức lực của tập thể để hoàn thành 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com