Tin tức bệnh viện
Thứ tư, 06/12/2017 - 03:22 AM
Một trong những nhiệm vụ chính của Đảng viên đó là đóng góp ý tưởng để xây dựng Đảng và Đất nước. Tuy nhiên tính tiên phong của Đảng viên trong bệnh viên còn hạn chế. Nhiều Đảng viên vẫn còn tư tưởng: Ý tưởng phát triển bệnh viện là của lảnh đạo, những người có học thức cao.
Thứ sáu, 29/09/2017 - 11:23 PM
Thông báo về tổ chức đấu thầu cho thuê mặt bằng quầy thuốc
Thứ hai, 14/08/2017 - 02:52 AM
Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã thi xét tuyển hợp đồng lao động cho 5 điều dưỡng viên vào ngày 11/8/2017.
Thứ bảy, 05/08/2017 - 03:06 PM
Căn cứ thông tư số02/2017/ TT-BYT ngày 13/5/2017 của Bộ Y tế ...
Thứ năm, 20/07/2017 - 03:56 AM
Căn cứ hướng dẫn 481/SYT-TCCB ngày 17/3/2016 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng và hướng dẫn số 52/HD-SNV ngày 21/01/2016 của Sở nội vụ thành phố Đà Nẵng về một số nội dung liên quan đến hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ công văn số 854/SYT-TCCB ngày 13/4/2017 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc ký kết hợp đồng lao động,
Thứ tư, 03/05/2017 - 06:28 AM
Thực hiện công văn số 854/SYT-TCCB ngày 13-5 -2017
Thứ sáu, 07/04/2017 - 05:04 AM
Tổ chức Y tế Thế giới chon chủ đề ngày sức khoẻ thế giới năm nay là: TRẦM CẢM- HÃY CÙNG NÓI CHUYỆN/. Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng đã tổ chức tuyên truyền bằng cách tiến hành kịch múa rối để đưa đến người dân thông điệp của ngày sức khoẻ thế giới 7-4. Tiểu phẩm này được thực hiện bởi các bác sĩ, cử nhân tâm lý và điều dưỡng của khoa Tâm thần Trẻ em
Thứ sáu, 17/03/2017 - 05:48 AM
Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức bệnh viện Tâm Thần Thành phố Đà Nẵng năm 2016
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com