Tin tức bệnh viện
Thứ tư, 13/12/2017 - 04:12 PM
KẾ HOẠCH Về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:59 PM
BÁO CÁO Về tình hình thực hiện chỉ thị số 29-CT/TU năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:55 PM
BÁO CÁO Về kết quả thực hiện cải cách hành chính năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:48 PM
BÁO CÁO Về kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:40 PM
KẾ HOẠCH Về công tác cải cách hành chính của Bệnh viện Tâm thần năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:35 PM
3 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:30 PM
Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng lập kế hoạch thực hiện "4 AN"
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:25 PM
Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng lập kế hoạch triển khai chỉ thị 29
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com