Tin tức bệnh viện
Thứ hai, 03/12/2018 - 06:22 PM
Ngày 4-10-2018 Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng đã ký quyết định ban hành quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
Thứ hai, 03/12/2018 - 06:18 PM
Ngày 4-10-2018 Giám đốc bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã ban hành quy chế dân chủ trong bệnh viện
Thứ hai, 03/12/2018 - 06:11 PM
Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã báo cáo các danh mục dịch vụ y tế không thuộc Bảo hiểm Y tế
Thứ hai, 03/12/2018 - 06:04 PM
Theo thông tư 15/2018/TT_BYT ngày 30-5-2018, bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã thay đổi giá các dịch vụ y tế
Thứ hai, 03/12/2018 - 05:51 PM
Ngày 21-8-2018 Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã ký quyết định phê duyệt danh mục kỹ thuật chuyên môn của bệnh viện
Thứ năm, 29/11/2018 - 12:41 PM
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ SUY GIẢM NHẬN THỨC BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT
Thứ năm, 29/11/2018 - 12:36 PM
NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ LIỆU PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG HỖ TRỢ TÂM LÝ CHO HỌC SINH LỚP 10 VÀ LỚP 11 TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Thứ sáu, 23/11/2018 - 03:25 AM
Hằng năm bệnh viện tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện, trên cơ sở đó để có các định hướng để phát triển bệnh viện
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com