Tin tức bệnh viện
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:40 PM
KẾ HOẠCH Về công tác cải cách hành chính của Bệnh viện Tâm thần năm 2017
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:35 PM
3 nhiệm vụ trọng tâm của bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:30 PM
Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng lập kế hoạch thực hiện "4 AN"
Thứ tư, 13/12/2017 - 03:25 PM
Bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng lập kế hoạch triển khai chỉ thị 29
Thứ tư, 06/12/2017 - 03:22 AM
Một trong những nhiệm vụ chính của Đảng viên đó là đóng góp ý tưởng để xây dựng Đảng và Đất nước. Tuy nhiên tính tiên phong của Đảng viên trong bệnh viên còn hạn chế. Nhiều Đảng viên vẫn còn tư tưởng: Ý tưởng phát triển bệnh viện là của lảnh đạo, những người có học thức cao.
Thứ sáu, 29/09/2017 - 11:23 PM
Thông báo về tổ chức đấu thầu cho thuê mặt bằng quầy thuốc
Thứ hai, 14/08/2017 - 02:52 AM
Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã thi xét tuyển hợp đồng lao động cho 5 điều dưỡng viên vào ngày 11/8/2017.
Thứ bảy, 05/08/2017 - 03:06 PM
Căn cứ thông tư số02/2017/ TT-BYT ngày 13/5/2017 của Bộ Y tế ...
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com