Tin tức bệnh viện

Bệnh viện Tâm thần trong “công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Bệnh viện Tâm thần trong “công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

            Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra thành công tốt đẹp, thành phố Đà Nẵng nói chung và Bệnh viện Tâm thần nói riêng tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. 

 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng. Đây là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của mình, bầu ra những người xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân và hơn thế nữa góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế, Bệnh viện Tâm thần đã tiến hành tuyên truyền các quy định của pháp luật đến cán bộ, viên chức, người lao động để các cá nhân nắm rõ và ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.
 

Bệnh viện đã tích cực tuyên truyền cuộc bầu cử với nhiều phương thức. Tại các buổi giao ban hàng ngày, Lãnh đạo Bệnh viện chuyển tải những nội dung về công tác bầu cử; nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Khuyến khích các cán bộ, nhân viên , người lao động tích cực tham gia tìm hiểu pháp luật xoay quanh cuộc bầu cử. Các tin tức về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân luôn được thảo luận tại các buổi họp.  Các văn bản pháp luật được treo trên các bảng thông tin ở mỗi Khoa/phòng. Băng rôn, khẩu hiệu đã được treo tại khu vực Hành chính Bệnh viện, … Nhằm đảm bảo toàn bộ cán bộ, nhân viên, người lao động trong Bệnh viện được biết và hiểu tầm quan trọng của cuộc bầu cử để có thể bầu ra những người xứng đáng nhất.

Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong Bệnh viện Tâm thần đã góp phần lan tỏa không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Cuộc bầu cử thành công sẽ là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

 

Thu Thảo – Phòng TCHC


Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com