Tin tức bệnh viện

Quyết định về việc Ban hành quy chế thi đua, khen thƣởng và kỷ luật

Quyết định về việc Ban hành quy chế thi đua, khen thƣởng và kỷ luật

Quyết định về việc Ban hành quy chế thi đua, khen thưởng và kỷ luật    TẢI VỀ

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com