Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG – NĂM 2019

Thực hiên kế hoạch số 306/KH-BVTT ngày 04 tháng 06 năm 2019. Bệnh viện
Tâm thần thành phố Đà Nẵng Hợp đồng lao động một số vị trí việc làm cần thiết

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com