Tin tức bệnh viện

BIÊN BẢNG KIỂM TRÀ, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2018

Biên bảng kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng năm 2018

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com