Tin tức bệnh viện

ĐĂNG KÝ BA NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thực hiện chỉ đạo của sở Y tế thành phố Đà Nẵng về việc đăng ký ba nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng xin đăng ký ba nhiệm vụ trọng tâm na

Các bài viết khác
Hình ảnh