Tin tức bệnh viện

KẾ HOẠCH : CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2019

Căn cứ công văn số 166/SYT-VP của sở Y tế Thành phố Đà Nẵng về chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, năm 2019 bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng xây dựng kế hoạch công tác CCHC năm 2019 với các nội dung

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com