Tin tức bệnh viện

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2018

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3, khoá 10 về tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng với công tác PCTN, Luật PCTN và các văn bản mới ban hành.
- Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-SYT, ngày 17/01/2018 của Sở Y tế thành phố
về Công tác PCTN năm 2018.

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com