Tin tức bệnh viện

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG NĂM 2018

Căn cứ kế hoạch số 121/KH-SYT ngày 18/01/2018 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về công tác CCHC năm
2018, Bệnh viện Tâm thần thành phố Đà Nẵng xây dựng kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2018 với các nội dung sau:

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com