Tin tức bệnh viện

KẾ HOẠCH VỀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-SYT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Sở Y tế
thành phó Đà Nằng về công tác truyền thông CCHC năm 2018, Bệnh viện Tâm thần
Đà Nằng xây dựng Ke hoạch truyền thông CCHC năm 2018 như sau:

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com