Tin tức bệnh viện

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Thực hiên công văn 207/SYT-TCCB ngày 30 tháng 01 năm 2018, về việc ký kết
họp đồng lao động . Bệnh viện Tâm thần thành phổ Đà Nằng thông báo hợp đồng các vị trí

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com