Tin tức bệnh viện

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG NĂM 2018

Ngày 05/01/2018 Bệnh viện Tâm thần tiến hành Hội nghị cán bộ, viên chức
năm 2018. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm
2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, toàn thế cán bộ, viên chức, người lao
động bệnh viện đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com