Tin tức bệnh viện

BẢNG TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CỦA CÁ NHẬN ĐÊ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “TỎA SÁNG BLOUSE TRẮNG” NĂM 2018

Hằng năm bệnh viện Tâm thần Thành phố Đà Nẵng xét bình chọn cá nhân tiêu biểu để đề xuất tặng giải thưởng " TỎA SÁNG ÁO BLOUSE TRẮNG"

https://drive.google.com/file/d/1cnMXRiN2JAef5vcVUJCrY6f7HPCYzFLS/view?usp=sharing<iframe src="https://drive.google.com/file/d/1cnMXRiN2JAef5vcVUJCrY6f7HPCYzFLS/preview" width="640" height="480"></iframe>
Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com