Tin tức bệnh viện

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC HIỆN BA NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2017

Năm 2017 Bệnh viện Tâm thần Đà Nằng đăng ký ba nhiệm vụ trọng tâm với
Sở Y tế thành phố. Nay bệnh viện xin báo cáo kết quả thực hiện

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com