Tin tức bệnh viện

HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM 2017 CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐÀ NẴNG

Hằng năm vào giai đoạn cuối năm bệnh viện tiến hành họp bình xét thi đua cuối năm. Qua bình xét để nhận diện các thành tố tích cực của bệnh viện, từ đó động viên kịp thời. Vấn đề quan trọng là làm sao buổi bình xét trung thực, công bằng, chất lượng nhưng phải vui vẻ.

Các bài viết khác
Hình ảnh
Liên kết website
Liên hệ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Địa chỉ  : 193 Nguyễn Lương Bằng, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Số điện thoại:
 0236.3.842.326

Email: tutrung.lttrungdn@gmail.com